fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(SE9) ชื่อหลักสูตร: การตรวจติดตามภายในของระบบบริหารด้านพลังงาน ISO 50001

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านพลังงาน ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบบริหารด้านพลังงาน        

ISO 50001และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงวิธีการตรวจติดตามภายในของระบบบริหารด้านพลังงาน สามารถนำไปใช้ในการตรวจติดตามภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 50001

เนื้อหา :

  1. ข้อกำหนด ISO 50001
  2. การจัดทำรายการตรวจติดตามภายใน การวางแผนการตรวจติดตามภายใน และการตรวจติดตามภายใน
  3. การเขียนรายงานความไม่สอดคล้อง (Corrective Action Request, CAR)
  4. การสรุปผลการตรวจติดตามภายใน การติดตามการแก้ไขและการป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา

ระยะเวลา : 2 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

9-10 กรกฎาคม 2558

โรงแรม J Park

(ชลบุรี)

วันนี้-25 มิถุนายน 2558

26 มิถุนายน –9 กรกฎาคม 2558

2

26-27 พฤศจิกายน2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-12 พฤศจิกายน 2558

13-26 พฤศจิกายน 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

4,500

4,680

4,750

4,940

บุคคลทั่วไป

5,400

5,616

5,650

5,876

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3) จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 355
 
©2014 by doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat