fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(SE7) ชื่อหลักสูตร: อบรมและสัมมนา ISO 14001 Environmental Management System Lead Auditor

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม (Third Party Audit) ผู้ที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบบริหารสิ่งแวดล้อมและผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงวิธีการตรวจระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และสามารถนำไปใช้ในการตรวจติดตามภายในหรือภายนอก

(Third Party Audit) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เนื้อหา :

  1. ข้อกำหนด ISO 14001
  2. การจัดทำรายการตรวจ (Audit Checklist) การวางแผนการตรวจ (Audit Plan) และการดำเนินการตรวจ
  3. การเขียนรายงานความไม่สอดคล้อง (Corrective Action Request, CAR)
  4. การสรุปผลการตรวจ การติดตามการแก้ไขและการป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา

ระยะเวลา : 5 วัน (เวลา 08:00-17:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

14-18 กันยายน 2558

โรงแรม J Park (ชลบุรี)

วันนี้-31 สิงหาคม 2558

1-14 กันยายน 2558

2

16-20 พฤศจิกายน 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-2 พฤศจิกายน 2558

3-16 พฤศจิกายน 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

20,000

20,800

21,000

21,840

บุคคลทั่วไป

24,000

24,960

25,200

26,208

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3) จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 420
 
©2014 by doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat