fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(L15) ชื่อหลักสูตร: การจัดทำแผนอนุรักษ์การได้ยินตามกฎหมาย

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน หัวหน้างาน

ผู้ควบคุมงาน และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบและเข้าใจถึงการจัดทำแผนอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เนื้อหา :

  1. อันตรายของเสียงรบกวน
  2. กฎหมายเกี่ยวกับเสียงรบกวน
  3. การจัดทำแผนอนุรักษ์การได้ยิน
  4. ปัญหาที่พบบ่อยในการการจัดทำแผนอนุรักษ์การได้ยิน

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

11 พฤษภาคม 2558

โรงแรมวังใต้ (สุราษฎร์ธานี)

วันนี้-27 เมษายน 2558

28 เมษายน-

11 พฤษภาคม 2558

2

25 พฤษภาคม 2558

โรงแรม J Park (ชลบุรี)

วันนี้-11 พฤษภาคม 2558

12-25 พฤษภาคม 2558

3

10 กรกฎาคม 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-26 มิถุนายน 2558

27 มิถุนายน-

10 กรกฎาคม 2558

4

31 สิงหาคม 2558

โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า (หาดใหญ่)

วันนี้-17 สิงหาคม 2558

18-31 สิงหาคม 2558

5

29 ตุลาคม 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-15 ตุลาคม 2558

16-29 ตุลาคม 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

2,500

2,600

2,700

2,808

บุคคลทั่วไป

3,000

3,120

3,200

3,328

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3) จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 372
 
©2014 by doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat