fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(L11) ชื่อหลักสูตร: คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน

และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบและเข้าใจถึงการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายตามกฎหมาย

เนื้อหา :

  1. สารเคมีและวัตถุอันตราย
  2. การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
  3. ปัญหาที่พบบ่อยในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และการป้องกันอันตรายจากวัตถุอันตราย

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

10 เมษายน 2558

โรงแรมวังใต้ (สุราษฎร์ธานี)

วันนี้-27 มีนาคม 2558

28 มีนาคม-

10 เมษายน 2558

2

1 กรกฎาคม 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-17 มิถุนายน 2558

18 มิถุนายน-

1 กรกฎาคม 2558

3

14 กันยายน 2558

โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า (หาดใหญ่)

วันนี้-30 สิงหาคม 2558

1-14 กันยายน 2558

4

23 พฤศจิกายน 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-8 พฤศจิกายน 2558

9-23 พฤศจิกายน 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

2,500

2,600

2,700

2,808

บุคคลทั่วไป

3,000

3,120

3,200

3,328

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3)  จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 445
 
©2014 by doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat