fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(L9) ชื่อหลักสูตร:  คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

พนักงานที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงแนวทางการการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เนื้อหา

ตามกฎหมายกำหนด

ระยะเวลา : 2 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

24-25 มิถุนายน 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-10 มิถุนายน 2558

11-24 มิถุนายน 2558

2

9-10 กันยายน 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-26 สิงหาคม 2558

27 สิงหาคม-9 กันยายน 2558

3

18-19 พฤศจิกายน 2558

โรงแรม J Park (ชลบุรี)

วันนี้-2 พฤศจิกายน 2558

3 - 18 พฤศจิกายน 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

4,000

4,160

4,200

4,368

บุคคลทั่วไป

4,800

4,992

5,040

5,242

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3)  จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 402
 
©2014 by doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat