fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(L8) ชื่อหลักสูตร: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

พนักงานระดับบริหาร และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงแนวทางการการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฏหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กำหนดให้ผู้บริหารทุกคนต้องอบรม

เนื้อหา :

ตามกฎหมายกำหนด

ระยะเวลา : 2 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

10-11 มิถุนายน 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-27 พฤษภาคม 2558

28 พฤษภาคม-

10 มิถุนายน 2558

2

23-24 กันยายน 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-9 กันยายน 2558

10-23 กันยายน 2558

3

14-15 ธันวาคม 2558

โรงแรม J Park (ชลบุรี)

วันนี้-30 พฤศจิกายน 2558

30 พฤศจิกายน -

14 ธันวาคม 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

3,000

3,120

4,200

4,368

บุคคลทั่วไป

3,500

3,640

5,040

5,242

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3)  จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 462
 
©2014 by doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat