fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(SE4) ชื่อหลักสูตร:  การตรวจประเมินกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับ Internal Auditor

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงวิธีการตรวจติดตามภายในของระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ในเรื่องกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย

การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย สามารถนำไปใช้ในการตรวจติดตามภายในได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO14001

เนื้อหา :

  1. ข้อกำหนด ISO 14001 (Introduction)
  2. การจัดทำรายการตรวจติดตามภายในด้านกฎหมาย (Audit Checklist)
  3. การวางแผนการ และการดำเนินการตรวจติดตามภายในด้านกฏหมาย
  4. การเขียนรายงานความไม่สอดคล้องด้านกฎหมาย (Corrective Action Request, CAR)

ระยะเวลา : 2 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

2

28-29 พฤษภาคม 2558

โรงแรม J Park (ชลบุรี) 

วันนี้-15 พฤษภาคม 2558

28 พฤษภาคม 2558

3

8-9 กรกฎาคม 2558

โรงแรมกระบี่ เฮอริเทจ (กระบี่)

วันนี้-24 มิถุนายน 2558

25 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 2558

4

4-5 สิงหาคม 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-29 กรกฎาคม 2558

30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558

5

12-13 ตุลาคม 2558

โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า (หาดใหญ่)

วันนี้-28 กันยายน 2558

29 กันยายน-12 ตุลาคม 2558

6

22-23 ธันวาคม 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-8  ธันวาคม 2558

9-22 ธันวาคม 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

5,000

5,200

5,250

5,460

บุคคลทั่วไป

6,000

6,240

6,300

6,552

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3) จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 377
 
©2014 by doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat