fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

(L3) ชื่อหลักสูตร: กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก

บุคคลที่ควรเข้าอบรม :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และผู้สนใจ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก   สามารถเข้าใจในสาระสำคัญที่ต้องนำไปปฏิบัติ   และเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO14001

เนื้อหา :

 1. สรุปสาระสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมรวมด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
 • น้ำเสีย
 • อากาศ
 • สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 • การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย
 • ความปลอดภัยในงานรังสี
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรและปั้นจั่น
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การป้องกันระงับอัคคีภัย เป็นต้น
 1. แนะนำโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลกฎหมาย doforgreen
 • การจัดทำทะเบียนกฎหมายโดยโปรแกรม doforgreen
 • การจัดทำแผนกิจกรรมประจำปีเพื่อความสอดคล้องของกฎหมาย และการประเมินความสอดคล้องกฎหมาย

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09:00-16:00 น.)

รุ่นที่

วันอบรม

สถานที่อบรม

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาพิเศษ

กำหนดชำระเงิน

ค่าอบรมราคาปกติ

1

2 เมษายน 2558

โรงแรม J Park(ชลบุรี)

วันนี้-19 มีนาคม 2558

20 มีนาคม-2 เมษายน 2558

2

5 มิถุนายน 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-22 พฤษภาคม 2558

23 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2558

3

7 สิงหาคม 2558

โรงแรมแกรนด์ (พระนครศรีอยุธยา)

วันนี้-24 กรกฎาคม 2558

25 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2558

4

2 ตุลาคม 2558

โรงแรม J Park(ชลบุรี)

วันนี้-18 กันยายน 2558

19 กันยายน-2 ตุลาคม 2558

5

2 ธันวาคม 2558

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด (กรุงเทพมหานคร)

วันนี้-18 พฤศจิกายน 2558

19 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2558

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา :

ประเภท

ราคาพิเศษ1)

ราคาปกติ2)

 

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ3)

ค่าอบรม

จ่ายสุทธิ

สมาชิก doforgreen

3,750

3,900

3,937

4,095

บุคคลทั่วไป

4,500

4,680

4,725

4,914

ค่าอบรมแบ่งเป็น 2 อัตรา  ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการชำระเงิน  ท่านสามารถเลือกชำระเงินในช่วงใดก็ได้ 

1)  ราคาพิเศษ  ต้องชำระค่าอบรมก่อนวันอบรมมากกว่า  2 สัปดาห์ขึ้นไป   2)   ราคาปกติ  ชำระก่อนวันอบรมภายใน  2 สัปดาห์

3) จ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวม VAT 7 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 30 คน

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานที่ฝึกอบรม                                                                                                                

บริษัท ไฟว์อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  253/735  ซอยเคหะร่มเกล้า 64  คลองสองต้นนุ่น  ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

โทร 081-917-0258  e-mail : sale@doforgreen.com

 
   
 
  เมื่อวันที่: 18.9.2558 , อ่าน: 406
 
©2014 by doforgreen.net

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat